Tag Archives: WCF RIA Services

LightSwitch i WCF RIA Service

U svakom razvojnom okruženju postoje određena ograničenja koja nas onemogućavaju da kreiramo određene stvari. Visual Studio LightSwitch nije izuzetak. Naime, LightSwitch omogućava rad samo sa jednim entitetom (tabelom) u okviru jednog ekrana. Ova činjenica može biti problem, ukoliko imamo situaciju … Continue reading

Posted in Programming | Tagged , , | Leave a comment