Tag Archives: Silverlight

Uvod u Visual Studio LightSwitch – Kreiranje aplikacije Step-by-Step

Visual Studio LightSwitch (LS) je nadogradnja za Visual Studio koja omogućava jednostavno kreiranje poslovnih aplikacija za desktop i web (browser-based). Trenutno je LightSwitch u Beta 2 fazi, sa GO Live licencom, što znači da je moguće kreirati aplikacije za produkcioni … Continue reading

Posted in Programming | Tagged , , | 2 Comments