Tag Archives: LINQ

LightSwitch – Rad sa upitima

U prethodnom blog postu na temu Visual Studio LightSwitch su pokazane određene napredne stvari vezane za dizajn ekrana. Ostale teme u seriji za LightSwitch: LightSwitch – Rad sa tabelama LightSwitch – Rad sa relacijama između tabela LightSwitch – Rad sa ekranima … Continue reading

Posted in Programming | Tagged , , | 6 Comments

LightSwitch – Rad sa tabelama

U prethodnim blog postovima posvećenim Visual Studio LightSwitch Beta2 fokus je bio na kreiranju poslovnih aplikacija u cjelini, bez puno detaljisanja oko svakog pojedinačnog segmenta tog razvoja. U narednim postovima ćemo se detaljnije pozabaviti sa svakim od pojedinačnih segmenata kao … Continue reading

Posted in Programming | Tagged , , | Leave a comment