Windows Phone App Studio – razvoj aplikacija za početnike

Article name: Windows Phone App Studio – building apps for beginners

This article has been published in Info IT magazine released in November 2013, number 190 (BH IT magazine –http://info.ba). Article language: Serbian, Bosnian, Croatian.

Tekst je izašao u novembarskom broju Info za 2013 (BH Informatički magazin) – http://info.ba broj 190:

naslovna-190

Danas smo svi svjedoci da je tržište mobilnih uređaja u velikoj ekspanziji i da se u budućnosti može očekivati samo povećanje broja pametnih telefona koji su u upotrebi kako kod nas tako i u svijetu. Mnogi korisnici telefona koriste veći broj aplikacija koje im pomažu da saznaju mnoge korisne informacije. Nemali broj bi takođe želio da samostalno kreira mobilnu aplikaciju. Međutim, to može biti prepreka za mnoge koji imaju ideju i željeli bi kreirati mobilnu aplikaciju ali nemaju iskustva sa programiranjem.

image

Na našu sreću, to više nije nemoguća misija. Microsoft je nedavno izbacio  Windows Phone App Studio, beta verziju Web razvojnog alata pomoću koga možete na brz i efikasan način razvijati aplikacija za Windows Phone 8 uređaje, bez pisanja koda. Koncept je tako osmišljen da bilo ko, ko nema bilo kakvog iskustva sa programiranjem, može putem čarobnjaka da na jednostavan i lak način koristeći predefinisane šablone kreira savremenu, vizuelno dopadljivu Windows Phone 8 aplikaciju. Naravno, alat mogu koristiti i profesionalni programeri, koji nakon rada u Web razvojnom alatu mogu dopuniti kreiranu aplikaciju sa dodatnim sadržajima koristeći razvojni alat Visual Studio što nije tema ovog članka.

Koliko je dobro prošlo pojavljivanje jednog ovakvog razvojono alata govori činjenica da je u prvi 48 časova više od 20.000 ljudi  kreiralo više od 30.000 projekata. Brojke idu u prilog činjenici da smo zaista trebali jedan ovakav alat. Microsoft sa operativnim sistemom Windows Phone ima relativno mali udio na svetskom tržištu i jedan od načina da se poveća udio Windows Phone platforme je da se poveća broj aplikacija koje su dostupne za tu platformu. Zasigurno je da će Windows Phone App Studio pomoći u ostvarivanju tog cilja.

Krenimo redom.

Registracija

Da bi koristili Windows Phone App Studio potrebno je prvo da se na adresi https://apps.windowsstore.com/ registrujete koristeći Microsoft nalog (dugme Start Building). Nakon što prihvatite uslove korištenja (poželjno detaljno pročitati) registraciju je moguće izvršiti putem dugmeta Register. I to je to, već ste spremni za kreiranje vaše prve Windows Phone 8 aplikacije. Jedna od bitnih stavki ugovora je da sve aplikacije kreirane pomoću Windows Phone App Studio, bez obzira da li će biti postavljene na Windows Phone Store ili ne, moraju zadovoljiti sve zahtjeve koje se traže prilikom procesa sertifikacije. To na primjer znači da morate voditi računa o sadržaju, da nema “eksplicitnih” sadržaja, da vodite računa o autorskim pravima, da aplikacija nema skrivenih sadržaja koji mogu naštetiti korisniku i slično.

Proces razvoja aplikacija

Proces razvoja u okviru Windows Phone App Studio se može podijeliti u par osnovnih koraka:

 • Izbor šablona
 • Definisanje sadržaja (statičkog ili dinamičkog)
 • Izbor izgleda aplikacije
 • Generisanje aplikacije

1. Izbor šablona

Kao prvo, potrebno je izvršiti izbor odgovarajućeg šablona:

SabloniZaKreiranjeAplikacije

Ponuđeni tematski šabloni omogućavaju kreiranje kako statičkih tako i dinamičkih aplikacija na osnovu prethodno generisane aplikacije koju vi samo dorađujete ili mijenjate shodno vašim zamislima. Tako šabloni omogućavaju kreiranje aplikacija sa sledećim sadržajima: predstavljanje vašeg omiljenog grada, kreiranje jelovnika za restoran ili predstavljanje vaših omiljenih jela, prikaz omiljenih filmova, vođenje evidencije o fizičkim aktivnostima u vidu ličnog trenera, poziv za rođendasku žurku sa mogućnošću postavljanja fotografija nakon proslave, prikaz vašeg omiljenog muzičkog sastava itd.

Sablon1Sablon3

Ukoliko vam ne odgovara niti jedan ponuđeni šablon možete kreirati praznu aplikaciju, gdje ćete kreirati izvore podataka, raspored elemenata i stil aplikacije po vašoj želji.

Nakon izbora šablona ili kreiranja prazne aplikacije potrebno je unijeti osnovne informacije o aplikaciji: naziv, opis i logo.

Izbor grafičkog znaka za logo je moguće odabrati sa vašeg računara, na SkyDrive lokaciji ili na osnovu ponuđenih sadržaja u okviru App Studio alata:

LogoSelection

Ukoliko želite postaviti grafički element koji ste sami kreirali na početnom ekranu za postavljanje informacija o aplikaciji je postavljena informacija o veličini i tipu fajla koji se očekuje (160x160px, png).

2. Definisanje sadržaja

Na prvi pogled, konfigurisanje sadržaja se može učiniti veoma tehnički komplikovanim ali na svakom koraku možete vidjeti rezultat rada putem preview simulatora u obliku mobilnog uređaja.

AppContent

Windows Phone App Studio trenutno omogućava kreiranje Windows Phone aplikacije koja koristi Panorama kontrolu. Dva osnovna koncepta na koje treba obratiti pažnju su:

 • Data Sources (izvori podataka)
 • Application Sections (sekcije)

Sekcije predstavljaju stranice u okviru Panorama kontrole. To su osnovne stranice u aplikaciji koje mogu da budu osnovno mjesto sa kojeg se mogu pokretati ostale funkcionalnosti aplikacije. Moguće je definisati maksimalno 6 sekcija.

PanoramaSekcije

Windows Phone App Studio omogućava kreiranje dvije vrste sekcija pomoću dugmeda Add Section:

 • Sekcija
 • Sekcija koja sadrži stavke menija

Kada kreirate običnu sekciju, birate samo jedan tip izvora podataka pri čemu je pored tipa izvora podataka potrebno odabrati naziv sekcije i naziv izvora podataka.

7-AddSection

Ukoliko želite sekciju koja sadrži stavke menija kao što je to primjer za sekciju sa nazivom start, onda kreirate stavke menija koje treba da se prikažu u okviru te sekcije.

SectionMenu

Stavke menija definiše šta će svaki element u okviru jedne sekcije da predstavlja. To može biti link na eksternu stranicu, link na drugu sekciju, posebna statička stranica, stranica koja prikazuje podatke iz određenog izvora.

Kako svaka sekcija predstavlja jednu osnovnu stranu Panorama kontrole, moguće je definisati raspored elemenata u okviru sekcije na osnovu opcije Edit Page:

EditPage-Section

Na primjeru stavke menija sa nazivom fotografije (pictures) da bi se prikazala posebna stranica potrebno je vezati izvor podataka picturesDataSource kao i tip stranice na kojoj će se prikazati fotografije (Section Pages – pictures).

SekcijaStoryMenuItemsSection

Raspored na stranici koja prikazuje fotografije se podešava putem stranice za izmjenu Section Pages:

SectionPageEdit

Bilo koji raspored elemenata da odaberete, moguće je vidjeti izgled i raspored elemenata na stranici na simulatoru koji se nalazi u desnom dijelu ekrana.

Izvor podataka je usko povezan sa svakom sekcijom i generalno ne možete kreirati sekciju ukoliko tu sekciju ne vežete za postojeći ili novi izvor podataka. Izvor podataka se ne može samostalno kreirati nego samo prilikom procesa kreiranja sekcije. Izvor podataka je mjesto odakle dolazi vaš sadržaj.

Izvori podataka koje je moguće koristiti su:

 • kolekcija – lista stavki sa opisom detalja,
 • RSS – prikaz RSS sadržaja,
 • YouTube – prikaz određenog YouTube kanala ili rezultat definisane pretrage,
 • Flickr – pregled svih fotografija za određeni UserId i na osnovu definisane pretrage,
 • Bing – sve vijesti vezane za definisani kriterijum pretrage,
 • HTML5 – sekcija koja sadrži jednu statičku HTML5 stranicu.

NewDataSource

Pored novih izvora podataka prilikom kreiranja sekcije je moguće koristiti i postojeće izvore podataka. Svaki od tipova podataka ima svoje specifičnosti, pa tako ukoliko odaberemo kolekciju (Collection) moguće je definisati podatke kao statičke resurse pri čemu će definisani i kreirani podaci biti dostupni u okviru aplikacije kao lokalni resursi. Druga mogućnost je da se koristi Data Servise (podaci u oblaku) koji će služiti kao izvor podataka koji se može mijenjati nezavisno od aplikacije što je značajno bolja varijanta jer izmjena sadžaja ne zahtjeva izmjenu aplikacije ali ovaj tip podataka zahtijeva konekciju na internet.

image

Podaci u okviru kolekcije mogu biti:

 • Statički (Static Resources)
 • Dinamički (App Studio Data Services)

Ukoliko se odaberu kao opcija statički podaci onda se podaci u okviru kolekcije dostavljaju putem instalirane Windows Phone aplikacije.

Dinamički podaci su postavljeni u okviru vašeg naloga na WP App studio i automatski će prilikom promjene u okviru App Studio biti dostupni u okviru vaše Windows Phone aplikacije. Na ovaj način nije potrebno postavljati novu verziju aplikacije kada je potrebno mijenjati podatke u okvru neke kolekcije.

Moguće je definisati elemente kolekcije (Edit columns), uvesti podatke u kolekciju ili izvesti podatke iz kolekcije.

Ukoliko se radi o kolekciji, podaci se prikazuju u dva nivoa na različitim stranicama. Prva stranica prikazuje listu iz kolekcije dok klikom na bilo koju stavku iz kolekcije se prikazuju detalji za datu stavku (Detail).

ConfiguringPage

Detalji predstavaljaju krajnju stranicu za kolekciju i prikazuju podatke o pojedinačnom elementu kolekcije. Moguće je definisati raspored elemenata na stranici kao i povezivanje svakog elementa sa stavkom iz izvora podataka (binding). Tako je na primjer za zaglavlje (Header) moguće definisati naslov (Title) na osnovu polja koja su definisana za dati izvor podataka. U konkretnom slučaju se koristi {Context.Tite} ali je moguće izabrati i druge podatke koje se nalaze u padajućoj listi za stavku Title (mali plavi simbol koji predstavlja meni).

EditDetailPage-Collection

U okviru svake stranice u dnu stranice, pomoću Application Bar, je moguće postaviti dodatne osobine (Extras) kao što su TextToSpeech, dijeljenje sadržaja putem socijanih mreža-ShareText i PinToStart.

EditDetailPage-Collection-Extras

Ukoliko za stranicu za detalje dodate više od jedne stavke (Add Page) raspored stranica će biti prikazan putem Pivot kontrole.

3. Izbor izgleda aplikacije

Kada je definisan sadržaj aplikacije moguće je definisati izgled aplikacije. Promjenom stila vaša aplikacija možete dobiti jedinstven identitet. Moguće je promjeniti sve elemente stranice, od boje naslova, teksta, Application Bar, boju ili sliku pozadine. Moguće je takođe definisati tip pločica (Tiles) kao i svaki od elemenata pločica koji je specifičan za svaku od mogućih vrsta šablona za pločice (Cycle, Flip i Iconic). Na kraju, što se tiče stila moguće je kreirati grafički element koji će predstavljati SplashScreenImage koji se pojavljuje prilikom pokretanja aplikacije a prije prikazivanja početne stranice kao i izgled za LockScreen stranicu (stranica koja se prikazuje kada je vaš telefon zaključan).

AppStyle

4. Generisanje aplikacije

Poslednji korak je konačan pregled kreirane aplikacije ili generisanje aplikacije. Proces generisanja aplikacije može da potraje izvjesno vrijeme, i do par minuta, u zavisnost od složenosti aplikacije.

GenerateApp

I to je to, vaša prva aplikacija pomoću Windows Phone App Studio je kreirana.

CongratsAppCreated

Kada ste završili sa kreiranjem Windows Phone aplikacije možete je instalirati na vaš uređaj pri čemu bi samo vi koristili aplikaciju. Dovoljno je skenirati QRCode u okviru App Studio da bi inicirali skidanje aplikacije na vaš uređaj. Prije pokretanja aplikacije potrebno je instalirati sertifikat koji ćete dobiti u mailu kojim se instalira kompanijski nalog preko koga se pokreće aplikacija generisana u okviru Windows Phone App Studio.

Šta dalje?

Ukoliko ste profesionalni programer i želite odraditi ručno određene izmjene u okvru aplikacije moguće je preuzeti programski kod generisane aplikacije i doradite aplikaciju u razvojnom alatu Visual Studio i potom objaviti aplikaciju na Windows Phone Store. Međutim, ukoliko ste zadovoljni sa aplikacijom moguće je preuzeti generisani XAP fajl za aplikaciju i da  potom objavite aplikaciju na Windows Phone Store. Aplikaciju je moguće dijeliti sa nekim putem maila pri čemu ona postaje javno dostupna za sve one koji posjeduju link za instalaciju aplikacije.

Da bi aplikaciju postavili na Windows Phone Store potrebno je da kreirate nalog na Microsoft Dev Center gdje možete odraditi cjelokupan proces postavljanja aplikacije na sertifikaciju. Kada aplikacije bude odobrena od strane sertifikacionong tima, cijeli svijet može vidjeti vašu kreaciju.

Napomena: nakon objavljenog teksta je izašao novi Update Web alata 30. oktobra 2013. Neke od značajnih izmjena koje je potrebno pomenuti:

 • Za spoljne izvore podataka (dinamički podaci ili RSS) je omogućeno keširanje podataka pa je pregled podataka moguć i bez veze ka internetu.
 • Optimizovan je Visual Studio projekat u smislu povezivanja na spoljne reference koji se ne dešava kada se ne koriste što značajno smanjuje veličinu projekta ali i njegovu složenost.
 • Sada je moguće postaviti defaul jezik za aplikaciju radi omogućavanje objavljivanja lokalizovane aplikacije bez potrebe za Visual Studio razvojnim okruženjem.
 • Mogućnost korištenja akcija za pokretanje Here mapa, slušanje muzike, omogućavanje poziva i pokretanja ostalih ugrađenih aplikacija u okviru Windows Phone operativnog sistema i sve to bez izlaska iz vaše Windows Phone aplikacije kreirane u okviru Windows Phone App Studio.
 • Mogućnost korištenja Windows Phone Ad SDK za zaradu.

U svakom slučaju vrijedi pokušati koristiti ovaj alat jer na veoma jednostavan način možete kreirati Windows Phone aplikaciju i to za veoma kratko vrijeme.

Advertisements

About Spaso Lazarevic

Spaso Lazarevic is Senior Software Developer working with Microsoft technologies. Leader of .NET User Group Bijeljina, speaker at Microsoft events, writter and blogger. Microsoft MVP for Visual C#.
This entry was posted in IT Magazine, Windows Phone and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s