Tastatura na Window Phone Emulatoru

Ukoliko razvijate aplikacije za Windows Phone a ne posjedujete Windows Phone uređaj, jedini način da vidite rezultat svog rada je da aplikaciju pokrenete u okviru Windows Phone emulatora:

RunWPEmulator

Pokretanjem aplikacije (F5 – Start Debugging – zelena strelica u okviru Standard Toolbar-a) se pokreće aplikacija u okviru Windows Phone emulatora:

Keboard-WPEmulator

Ukoliko treba da testirate aplikaciju unošenjem teksta u TextBox putem tastature na emulatoru, siguran sam da ćete kad tad konstatovati kako bi bilo dobro kada bi postojala mogućnost unosa teksta pomoću fizičke tastature sa računara a ne korišćenjem miša tipkajući po virtuelnoj tastaturi emulatora.

Pa, ovo je moguće ostvariti na veoma jednostavan način. Rješenje je taster na fizičkoj tastaturi “Pause”. Na nekim tastaturama je to Pause/Break taster. Kada pritisnemo “Pause” taster kada je aktivirana virtuelna tastatura u okviru emulatora kao rezultat dobijamo mogućnost unosa teksta pomoću fizičke tastature:

Keboard-PC

Virtuelna tastatura će nestati i u desnom gornjem uglu će se pojaviti tekst “ENU”. Nakon toga je moguće koristiti fizičku tastaturu sa račuanara za unos teksta u okviru TextBox-a.

Kada želimo da se vratimo na mod za unos teksta pomoću virtuelne tastature dovoljno je ponovo pritisnuti isto dugme na fizičkoj tastaturi “Pause”.

Jednostavno, a veoma efikasno!

About Spaso Lazarevic

Spaso Lazarevic is Software Engineer working with Microsoft technologies. Microsoft MVP for Visual C# 2012 - 2016.
This entry was posted in Windows Phone and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tastatura na Window Phone Emulatoru

  1. seminalkic says:

    Veoma lijepo opisano, i jako korisna informacija ukoliko se aplikacije razvijaju uz koristenje WP7 emulatora. Također, dodao bih još da je moguće i sa PgUp tasterom prikazati/sakriti WP7 SIP.

  2. senaidmax says:

    Hvala Spaso! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s