Otvaranje Properties prozora za LightSwitch projekat pomoću Macro-a

MSDN Samples Gallery: Cjelokupan detaljan opis i Source kod primjera možete naći na MSDN Gallery za LightSwitch: How to Open Properties Window for Default Project with Macro.

Prilikom razvoja LightSwitch aplikacija veoma često postoji potreba da se otvori Properties prozor za default projekat u okviru Solution-a:

1-PropertiesWindow

Da bi otvorili ovaj prozor, potrebno je

 • Otvoriti Logical View u okviru Solution (ako nismo pozicionirani u File View)
 • Odabrati default Project (može postojati više projekata u okviru jednog Solution)

DefaultProject

 • Desnim dugmetom miša odabrati stavku Properties iz menija kao na sledećoj slici:

2-ProjectMenu

Korišćenjem VB Macro-a možemo automatizovati ovaj proces bez obzira gdje se nalazimo u okviru razvojnog okruženja u Visual Studio LightSwitch.

Osnovna ideja Macro-a je da pomoću njega možete na veoma jednostavan način, korišćenejm skraćenica na tastaturi da otvorite Properties prozor.

Ukoliko vaša verzija VisualStudio omogućava rad sa Macro-ima, onda na putanji Tools/Macros/Macros IDE/My Macros/Add/Add Module dodajte modul sa nazivom LightSwitchShowProjectProperties. Potom iskopirajte cijeli VB Macro kod pri čemu ćete izbrisati postojeći kod (Visual Studio Macroje moguće kreirati isključivo u VB programskom kodu) MSDN Samples Gallery iz fajla LightSwitchShowProjectProperties.vb.

Nakon snimanja Macro-a potrebno je dodjeliti kombinaciju tastera za brže pokretanje:

7-AssignShortcut

tako što ćete odraditi sledeće akcije:

 • Odabrati Keyboard (1) iz Environment sekcije, potom
 • Kucajte “lightswitch” (2),
 • Odaberite LightSwitchShowProjectProperties Macro (3),
 • Dodjelite kombinaciju (Ctrl+Shift+Q) (4),
 • Kliknite na Assign (5) i na kraju
 • Kliknite OK (6).

Ukoliko vam ne odgovara kombinacija tastera Ctrl+Shift+Qmožete odabrati bilo koju koja vama odgovara izborom kombinacije tastera i klikom na Assign dugme.

Kada pokrenete Macro, biće otvoren jedan od poslednje otvorenih sekcija:

 • General Properties
 • Extensions
 • Screen Navigation
 • Access Control
 • Application Type

Na ovaj način, korišćenjem Macro-a možete značajno automatizovati operacije i time povećati svoju produktivnostu u razvoju poslovnih aplikacija u okviru LightSwitch-a.

About Spaso Lazarevic

Spaso Lazarevic is Software Engineer working with Microsoft technologies. Microsoft MVP for Visual C# 2012 - 2016.
This entry was posted in Programming and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s