LightSwitch predavanje na Channel 9

Ovih dana je objavljen snimak prezentacije na Channel 9: Creating Business Application with Visual Studio LightSwitch. Predavanje je održano u Sarajevu 26.05.2011 na Microsoft TechDays.

Channel9_logo

Channel 9 (http://channel9.msdn.com/) je poznati Microsoft Community za Microsoft proizvode i predstavalja ogromnu bazu znanja sa tematskim cjelinama kao što su:

  • video kanali
  • diskusije
  • razgovori sa Microsoft programerima
  • blogovi

a vezano za sve proizvode koje dolaze iz Microsoft fabrike znanja.

Predavanje traje oko 45 minuta i predstavlja prikaz osnovih mogućnosti koje pruža LightSwitch demonstrirajući kreiranje poslovne aplikacije na konkretnom primjeru u Visual Studio okruženju (C#).

About Spaso Lazarevic

Spaso Lazarevic is Senior Software Developer working with Microsoft technologies. Leader of .NET User Group Bijeljina, speaker at Microsoft events, writter and blogger. Microsoft MVP for Visual C#.
This entry was posted in Microsoft Conference, Step by Step and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s