Kreiranje biznis aplikacija pomoću VS LightSwitch na TechDays 2011 u Sarajevu

U okviru Microsoft konferencije TechDays 26. maja 2011. godine, koja će se održati u Sarajevu, održat ću predavanje na temu: Creating Business App with LightSwitch.

image LightSwitch je alat u okviru Visual Studio i trenutno je u fazi Beta2. Omogućava veoma brz razvoj poslovnih aplikacija za desktop ili web i namjenjen je kako developerima tako i onima koji se ne bave programiranjem jer mogu na veoma jednostavan način bez programerskog znanja kreirati veoma upotrebljivu Silverlight aplikaciju.

Teme koje će biti obrađene na predavanju su:

Povezivanje na external datasource (SQL DB)
Podešavanje property za entitete, custom validation
Kreiranje tabela (entiteta)
Kreiranje veza između tabela
Kreiranje Screen – ekrana za manipulaciju sa podacima
Podešavanje ekrana u Live modu
Kreiranje Query-ja za sortiranje
Kreiranje Screen-a na osnovu Query
Autentifikacija i autorizacija
Permissions
Publish as desktop app
Pokretanje instalirane desktop aplikacije

Na osnovu pomenutih koncepata koje će biti predstavljene na predavanju će se moći steći osnovna ideja o mogućnostima koje pruža Visual Studio LightSwitch.

Pored osnovnih mogućnosti i integracije sa Microsoft Excel, funkcionalnost LightSwitch-a  je moguće proširiti korištenjem ekstenzija, template, povezivanjem na date source kao što je SQL Server ili SharePoint liste. Takođe, funkcionalnost je moguće proširiti kreiranjem custom WCF RIA Services. Pomoću WCF RIA Services je moguće povezati se praktično na bilo koji DataSource, ali i koristiti koncepte agregatnih upita kao što su Group By ili SUM koji nisu podržani “native” u LightSwitch-u.

Beta2 verzija je dobila mogućnost postavljanja serverskog dijela aplikacije na Windows Azure čime se Visual LightSwitch priključio veoma aktuelnom konceptu-Cloud.

Uskoro se očekuje izlazak zvanične verzije alata, a do tada je moguće koristiti verziju Beta2 koja ima GO LIVE licencu što znači da se aplikacije napravljene u Beta2 mogu koristi u produkciji jer neće biti značajnih izmjena u narednoj verziji programa.

Sve u svemu, LightSwitch je alat kome se smiješi svijetla budućnost.

Advertisements

About Spaso Lazarevic

Spaso Lazarevic is Senior Software Developer working with Microsoft technologies. Leader of .NET User Group Bijeljina, speaker at Microsoft events, writter and blogger. Microsoft MVP for Visual C#.
This entry was posted in Programming and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s