Monthly Archives: May 2011

Kreiranje biznis aplikacija pomoću VS LightSwitch na TechDays 2011 u Sarajevu

U okviru Microsoft konferencije TechDays 26. maja 2011. godine, koja će se održati u Sarajevu, održat ću predavanje na temu: Creating Business App with LightSwitch. LightSwitch je alat u okviru Visual Studio i trenutno je u fazi Beta2. Omogućava veoma … Continue reading

Posted in Programming | Tagged | Leave a comment